Myndighet ska utreda jämställda löner | Fria Tidningen
Fria Tidningen

Myndighet ska utreda jämställda löner

I Medlingsinstitutets regleringsbrev för nästa år ligger extra fokus på jämställda löner. Regeringen ger myndigheten i uppdrag att utreda om de centrala kollektivavtalens konstruktion har minskat löneskillnaderna mellan män och kvinnor. Men till tidningen Arbetet säger Medlingsinstitutets chefsjurist Kurt Eriksson att uppdraget kan bli svårt eftersom den officiella lönestatistiken bygger på näringsgrenar och inte på avtalsområden.

Medlingsinstitutet är den myndighet som ska verka för en väl fungerande lönebildning i Sverige.

Rekommenderade artiklar

Så schysst är din bank

En svensk bank får full pott i senaste Fair Finance Guide ­– men de flesta brister stort i hållbarhetsarbetet.

© 2020 Fria Tidningen