Polisens utlänningskontroller är rasistiska | Fria Tidningen
  • "Stop and search"-strategin har i praktiken resulterat i etnisk profilering, enligt brittisk polis.
Fria Tidningen

Polisens utlänningskontroller är rasistiska

Svensk polis har ett problem – och det stavas etnisk profilering.

Den 21 november arrangerade Diskrimineringsombudsmannen en internationell konferens om profilering baserad på ras eller etnicitet inom polisen. Rachel Nield från The Open Society Justice Inititative beskrev hur den etniska profileringen har utvecklats från USA via England och vidare till övriga Europa.

De brittiska poliserna Nick Glynn och Victor Olisa beskrev hur ”Stop and search”-strategin i praktiken resulterat i omfattande etnisk profilering. De menade även att utan etnisk profilering kan polisarbetet bli effektivare med tanke på profileringens kontraproduktiva effekter. Genomgående var de internationella gästerna klart medvetna om att det finns ett problem med etnisk profilering inom polisen.

Sedan var det dags för de svenska poliserna Jenny Sjökvist (HR-strateg på RPS) och Stefan Martinengo (chef utlänningsroteln Uppsalapolisen). Under rubriken ”Equal treatment – a central component of the rule of law and development” beskrev de hur det borde vara och där framkom inte en antydan om att det kan finnas ett problem med etnisk profilering inom svensk polis. Vilket är märkligt, då problemet ligger implicit i den inre utlänningskontrollens grundförutsättning.

I Schengen-överenskommelsens åtgärder för att minska skadeverkningarna med fri rörlighet infördes bland annat krav på medlemsländerna att kontrollera personer som kunde uppfattas befinna sig inom landet illegalt. Polisen ska därför leta efter sådana personer – men de får absolut inte gå på utseende. Hur lyckas svensk polis lösa den till synes omöjliga arbetsuppgiften?

I Sophie Hydéns och Anna Lundbergs avhandling om inre utlänningskontroll i polisarbetet från 2004 framkom med all önskvärd tydlighet att det är just utseende polisen går på. En av de intervjuade poliserna uttryckte det så här: ”Man får inte kolla folk på grund av deras utseende. Däremot kan man inleda ett samtal med en mörk person och om denna talar engelska eller dålig svenska så kan man få anledning att anta att personen uppehåller sig illegalt i landet”.

Vad är det om inte etnisk profilering i praktiken?

Svensk polis måste inledningsvis tillstå att de har ett problem, därefter rätta sig efter förbudet att gå på utseende. En anständig polis låter den regeln stå över EU-kraven att leta papperslösa.

Kriminolog vid Stockholms universitet

Rekommenderade artiklar

© 2020 Fria Tidningen