En dag för alla femdefenders | Fria Tidningen
  • I morgon uppmärksammas kvinnorättsförsvarare världen över, och kampen många lever med under stort motstånd.
  • Vi måste förstå att det finns ett antal människor som står i första ledet och kämpar. Om de inte kan verka, då rör det sig inte framåt. Därför gäller det att hålla de här människorna vid liv, säger Emma Janke, Kvinna till Kvinna.
Fria Tidningen

En dag för alla femdefenders

Runt om i världen kämpar kvinnorättsförsvarare varje dag för sina och sina medsystrars rättigheter. Många av dem trots hot och våld. 

– Om de som engagerar sig tystas, vem ska då göra jobbet?, säger Emma Janke på Kvinna till kvinna. 

Kvinna till kvinna arbetar för att stärka kvinnorättsorganisationer och aktivister i konflikt- och postkonfliktområden världen över. Nu har de dragit igång kampanjen femdefenders, för att uppmärksamma den utsatta situation många av aktivisterna befinner sig i.

– De kämpar för att kvinnor inte ska behöva våldtas, mördas och kränkas, och för att de ska få makt i samhället, i fredsprocesser och i parlamenten. Samtidigt utsätts de för väldigt mycket våld och hot på grund av arbetet de gör, säger Emma Janke, pressekreterare på Kvinna till kvinna.

I morgon, lördag, är det internationella dagen för kvinnorättsförsvarare. Med anledning av det har Kvinna till kvinna sammanställt granskningen Femdefenders – Näthat, gatuhat och världens modigaste kvinnor. För att försöka ge en samlad bild av läget har bland annat en enkät gjorts med kvinnorättsförsvarare i olika länder, där 66 svar har kommit in.

– Vi ser resultatet som en indikation på att läget är väldigt allvarligt. Trots att vi på Kvinna till kvinna har jobbat så länge med aktivister och gräsrotsorganisationer är siffrorna hårresande även för oss.

Som exempel nämner hon att sju av tio svarade ja på frågan om de någon gång har utsatts för hot eller våld i det offentliga rummet. Ungefär var tredje av dem har hotats till livet, och sex av dem som svarat på enkäten har blivit utsatta för mordförsök. I enkäten ställs också frågan om vad i arbetet som leder till mest motreaktioner i form av hot och våld.

– Kampen mot våld mot kvinnor verkar vara det som är mest provocerande, och genererar mest hot och våld, säger Janke och fortsätter:

– Det handlar om omfördelning av makt – det betyder också att någon måste dela med sig av makten. Våld mot kvinnor handlar många gånger om att skrämma kvinnor till tystnad och mota dem tillbaka.

Människorättsförsvarare överlag är ofta utsatta, men det finns exempel på utsatthet som skiljer ut sig när det gäller just kvinnorättsförsvarare. Ett sådant är att många får problem med familj och grannar, att man inte ses som ”en riktig kvinna”.

– Shaming-kampanjer, att hängas ut på sociala medier eller till och med i tv och tidningar, drabbar också kvinnorättsförsvarare. Det är ofta sexuella inslag, mycket hot om våldtäkter till exempel, berättar Emma Janke.

Självklart finns det stora skillnader mellan situationen i Sverige och i många andra länder. Att inte utsättas från myndigheternas håll är ett sådant. Men det finns också många mönster som går igen. Det hot och hat kvinnor i offentligheten utsätts för i Sverige uppmärksammades inte minst genom Maria Svelands bok om antifeminism, samt Uppdrag gransknings program om näthat mot kvinnor. Också här är de sexuella hoten vanliga.

– Det här går hand i hand med den ökande nationalismen, inte minst i Europa. Hoten på nätet uttrycker ofta samtidigt nationalistiska värderingar. Den ökande nationalismen som vi ser i Sverige också, där finns en direkt koppling till SD-svansen. Det är de som gör grovjobbet.

Något Emma Janke tycker är viktigt, och som kanske inte alla i Sverige som är engagerade i kvinnors och flickors rättigheter direkt drar kopplingar till, är vikten av att stötta kvinnorättsförsvararna.

– Vi måste förstå att det finns ett antal människor som står i första ledet och kämpar. Om de inte kan verka, då rör det sig inte framåt. Därför gäller det att hålla de här människorna vid liv.

Fakta: 

Kvinna till kvinna firar med seminarier på dagen, och en fest på Fabriken i Stockholm på kvällen. Här hittar du mer info.

Läs Kvinna till Kvinnas granskning ”Femdefenders – Näthat, gatuhat och världens modigaste kvinnor” (pdf).

ANNONS
ANNONS

Rekommenderade artiklar

© 2022 Fria Tidningen