Umeå skriver kvinnohistoria | Fria Tidningen
  • "Det finns en oändlig potential i frågor kring makt och kön", säger Maria Perstedt, chef för Kvinnohistoriskt museum.
Fria Tidningen

Umeå skriver kvinnohistoria

Det är inte varje dag ett nytt museum öppnar. Museichef Maria Perstedt är nyfiken på hur Kvinnohistoriskt museum ska tas emot.

På lördag öppnar Sveriges första museum med fokus på förhållandet mellan kvinnor och män, makt och kön. Kvinnohistoriskt museum är unikt.

– Det är fantastiskt att få starta något från början, säger museichef Maria Perstedt. Nu ska vi ut i världen. Det ska bli underbart att möta publiken och se deras reaktioner.

Nyfikenheten har varit enorm, berättar hon. Men bara dagar före invigningen har museet ännu inga pressbilder på interiören, enligt museets kommunikationsansvariga.

– Det är många som har velat tjuvtitta under resans gång, säger Maria Perstedt. Men vi har varit väldigt fokuserade på innehållet, inredningen och att jobba fram två stora utställningar.

Representation är i dag en stor fråga i museivärlden. Vilka grupper får synas? Maria Perstedt berättar att hon har blivit kontaktad av ”massor av museer”.

– Man är intresserad av förnyelse och vill ha hjälp att hantera frågor som genus, makt, historia och identitet. Jag ser att det finns stort behov av kunskap när det gäller de här frågorna.

Så vad kan ni göra som andra museer missar?

– Vi kan fördjupa oss i ämnet, jobba kontinuerligt och göra andra analyser. Det finns eoner av innehåll kring frågor om genus, kön och jämställdhet, berättelserna kommer aldrig att ta slut.

Kan du konkretisera?

– Om vi pratar makt och kön, och hur de är relaterade till varandra, så kan vi hitta mängder av exempel. Varifrån kommer idén att kvinnan är svagare, eller att kvinnors arbete inte är lika mycket värt? Vi kan gå tillbaka och spåra det. Eller titta på traditionell historieskrivning där Europa sägs gå från mörker till ljus – ur ett kvinnoperspektiv är det inte så enkelt. När möjligheter har öppnats för många män har de ofta stängts för de flesta kvinnor.

– Historien är komplex, hoptvinnad som en härva av idéer och händelser. Vem skriver historien? Genom att belysa det förflutna kan de maktstrukturer vi lever med i dag bli begripliga och synliga.

Just nu arbetar sex personer på museet, som är helfinansierat av Umeå kommun med 8 miljoner årligen.

– Pengarna räcker – till att börja med, säger Maria Perstedt. Nu ska vi pröva oss fram, låta organisationen mogna och växa.

Maria Perstedt menar att Umeå har något eget och kommer att bli en god jordmån för museet och dess frågeställningar.

– Jag har jobbat för många olika museer på många platser i landet och om jag jämför ser jag att Umeå har en dynamik, ett annat driv, ett samhällsengagemang. Det finns ett starkt förenings- och kulturliv, en berömd musikscen. Vi vill ta tillvara alla dessa möjligheter. Vi kommer även att samarbeta med universitetet och knyta nationella och internationella kontakter.

Museet öppnar med två olika utställningar. Den ena handlar om gamla idéer som styr våra livsval än i dag, den andra om tystnaden kring den åldrande kvinnan. Här ingår bland annat ett ljudkonstverk av kompositören Frida Selander och ett konstverk föreställande en 18-hövdad tantarmé av konstnären Susanna Arwin.

Fakta: 

Kvinnohistoriskt museum

• 2010 beslutade Umeå kommun att ett kvinnohistoriskt museum skulle öppna i staden.

• Museet vill bli en "aktör för en jämställd fördelning av makt och inflytande" och bryta begränsande normer genom att "samla och lyfta fram okänd historia, förmedla ny kunskap och visa på alternativa perspektiv". Budgeten är på 8 miljoner årligen.

• Invigningen äger rum lördag 22 november från klockan 14 och bjuder på dans, teater och musik.

ANNONS

Rekommenderade artiklar

© 2022 Fria Tidningen