Så ska Löfven bygga en feministisk budget | Fria Tidningen
  • Stefan Löfven satsar på en rosa budget med genusbudgetering. Men vad innebär det egentligen?Foto: Vilhelm Stokstad / TT
  • Alice Marshall
Fria Tidningen

Så ska Löfven bygga en feministisk budget

Löfven rider på den rosa vågen och framhåller den nya regeringen som feministisk. Även budgeten ska göras jämställd genom så kallad genusbudgetering. Men vad innebär det konkret?

När Stefan Löfven i fredags la fram sin regeringsförklaring profilerade han den nya regeringen som feministisk. Bland annat ska en handlingsplan för jämställda löner tas fram och en tredje månad av föräldraledigheten ska reserveras för vardera föräldern.

En viktig del i jämställdhetsarbetet blir att använda sig av så kallad genusbudgetering i budgetpropositionen. Genusbudgetering eller ”gender budgeting” är en väletablerad metod för att åstadkomma jämställd resursfördelning och har bland annat använts i EU:s jämställdhetsarbete och i flera kommuner. Men hittills aldrig i en svensk statsbudget.

– Ojämställdheten gör sig väldigt tydlig i en budget då det handlar om resursfördelning, menar Lillemor Dahlgren, verksamhetsansvarig för sajten jämställ.nu som presenterar fakta och nyheter om jämställdhet.

– Det har tidigare funnits med kapitel om jämställdhet i regeringsbudgeten, men detta är att ta det ett steg längre.

En budget delas övergripande in i fyra delar: utgifter, inkomster, makroekonomiska effekter och beslutsprocess. En genusbudgetering går till så att delarna kartläggs för att synliggöra resurstilldelning och inbetalningar av kvinnor och män. För kartläggningen behövs statistik som förutom att vara könsuppdelad också helst ska vara uppdelad efter exempelvis ålder, socioekonomisk position, kulturell bakgrund och funktionalitet.

Det finns många exempel på hur regeringens genusbudgetering skulle kunna ta sig uttryck, säger Alice Marshall, jämställdhets- och mångfaldsexpert som arbetat mycket med genusbudgetering.

– Alla olika sorters statliga bidrag kan omfördelas. Vi kan ta exemplet med bostäder – hur många hyresrätter och bostadsrätter står skrivna på män respektive kvinnor? Beroende på hur fördelningen av bostäder ser ut så får man ett underlag till hur exempelvis bostadsbidrag kan göras om.

Ett annat område där genusbudgetering skulle kunna ge avtryck är satsningar på entreprenörskap.

– Ett tydligt mönster som vi kan se när det kommer till offentlig finansiering är att män som är entreprenörer får mycket mer pengar beviljat av ansökt belopp jämfört med kvinnor, säger Alice Marshall.

– I genomsnitt får män mer pengar för att starta sina företag än kvinnor. Det här är ett annat område som kan påverkas.

Inom genusbudgetering är statistiken grundläggande, därför är det oerhört viktigt att ha någon i gruppen som har goda kunskaper i just statistik, påpekar Alice Marshall. Annars finns det risk att satsningarna slår helt fel.

– Det går inte att genomföra på ett bra sätt om man inte har bra statistik och någon med kunskap om detta.

Men regeringens satsning kritiseras också för att inte vara tillräcklig. Feministiskt Initiativs talesperson Gudrun Schyman menar till exempel att jämställdhetsintegrering och genusbudgetering på myndigheter och departement inte räcker.

– Vi menar ju att det måste finnas ett jämställdhetsdepartement, det måste finnas ett jämställdhetsutskott i riksdagen, en minister och en myndighet ute i samhället som genomför besluten som fattas, säger hon till nättidningen Feministiskt Perspektiv.

– Hela den infrastrukturen saknas när det gäller de här frågorna.

Fakta: 

Gender Budgeting

• Gender Budgeting handlar om att synliggöra människorna bakom siffrorna i en budget.

• Metoden har främst använts för att analysera hur offentliga resurser används ur ett genus- och jämställdhetsperspektiv. Syftet är att förhindra att offentliga medel fördelas på ett vis som är orättvist och diskriminerande.

• Gender budget arbetet utgörs av tre delar: utvärdering av budgetens effekter ur ett genusperspektiv, integrering av ett genusperspektiv på alla nivåer i budgetförfarandet och en restrukturering - en förändring av inkomster och utgifter för att främja jämställdhet.

Källa: Jämställ.nu

ANNONS

Rekommenderade artiklar

© 2021 Fria Tidningen