Rörelse mot 3G startar skolkampanj | Fria Tidningen
Fria.Nu

Rörelse mot 3G startar skolkampanj

Intresset för föreningen Vågbrytaren ökar och nu startar man en informationskampanj om riskerna med elektromagnetisk strålning i skolor, förskolor och på arbetsplatser.

- Vi börjar bli en folkrörelse. Det behövs, för det här kan politikerna inte klara utan att människor organiserar sig. Det bästa beviset för genomslagskraften av vårt arbete är SSIs helomvändning om hälsorisker med mobiltelefoner nyligen, säger Vågbrytarens ordförande Mats Pertoft.

Vågbrytaren har funnits i tre år och har nu långt över 1 000 medlemmar. Lokalgrupper finns i hela landet. Vid ett möte i Järna beslutade föreningen att rikta en kampanj mot barn och föräldrar.

- Vi märkte ett stort intresse hos ungdomar för vårt arbete mot 3G och elsmog vid en manifestation i Bohuslän nyligen, säger Mats Pertoft.

Föreningen ska, enligt Mats Pertoft, dels lyfta fram de hälsofaror som det flitiga mobiltelefonanvändandet bland barn och ungdomar för med sig, dels riskerna när man placerar basstationer och antenner för mobiltelefoni på eller nära skolor och förskolor.

- Vi ska också sätta fokus på arbetslivet. Kjell Hansson Mild på Arbetsmiljöverket har redan pekat på riskerna med mobiltelefoner och med de sladdlösa Dect-telefonerna. Det finns ju arbetsgivare i dag som tar bort de fasta telefonerna på arbetsplatserna. Det innebär risker som måste diskuteras mer, anser Mats Pertoft.

Mats Pertoft är miljöpartistiskt kommunalråd i Södertälje. Han säger att hans möjligheter att agera ändå är begränsade, eftersom intresset för riskerna med elektromagnetisk strålning inte är så stort hos de två andra samarbetspartierna i kommunen, socialdemokraterna och vänsterpartiet. Men en framgång har han noterat i och med att Södertälje kartlagt strålningen i hela kommunen för att hitta lågstrålande zoner, där det är lättare för elallergiker att leva under drägligare förhållanden.

Men han understryker att folkopinionen är viktig.

- Vad jag gör som politiker räcker inte. De stora partierna gör ju allt för att inte diskutera elsmogen.

I Stockholms stad finns bidrag att söka för elallergiker och staden har också utsett platser där elallergiker kan bo.

- Men de elöverkänsliga har protesterat. På de platserna finns det jättemycket strålning, säger Mats Pertoft.

Rekommenderade artiklar

Mobilen kan ge DNA-skador

Strålning från mobiltelefoner som ligger 50 procent under EUs och Sveriges rekommenderade värden orsakar DNA-skador, enligt den internationella studien Reflex som nu publicerats. Strålningen orsakar onormalt många brott på cellers DNA-strängar och kroppens immunförsvar får därmed svårt att hinna reparera skadorna. Brott på DNA kan på lång sikt leda till cancersjukdomar, men också till allergier och astma.

Fria.Nu

Regeringen vill hyra ut Norrbotten till vapentester

Regeringen föreslår att Sverige ska hyra ut mark till länder som vill testa vapen och ha militärövningar. Naturområden kommer att bli förstörda. Och det blir svårt att säga nej till länder för att de är i krig eller har kärnvapen. Nästa vecka röstar riksdagen om förslaget.

Fria.Nu

Norrbotten ska hyras ut till främmande krigsmakt

Norrbotten hyrs ut och blir ett enormt övningsfält för krigsförande länder. Ovärderliga natur-områden förstörs. Det kan bli några av konsekvenserna av regeringens försvarsproposition, som röstas igenom i riksdagen om en dryg vecka.

Fria.Nu

Nytt hopp för solkraften

Vindkraften jobbar i motvind. Och el från solceller tycks inte vara hett. Men nu finns hopp. Om fem år kommer de första fabrikstillverkade svenska solcellspanelerna ut på marknaden. Det handlar om tunnfilmsteknik, som enligt företaget Solibro har en gigantisk utvecklingspotential.

Fria.Nu

Billigare solceller

Vindkraften jobbar i motvind. Och el från solceller tycks inte vara hett. Men nu finns hopp. En fabrik i Sverige ska börja tillverka solcellspaneler. Om fem år kan man nog köpa dem. Tekniken som fabriken ska använda kallas tunnfilmsteknik. Företaget Solibro ska tillverka solcellspanelerna. Där säger man att tunnfilmstekniken går att utveckla mycket.

Fria.Nu

© 2020 Fria Tidningen