Protestpolskor mot nationalistiska krafter | Fria Tidningen
  • Folkmusiker mot främlingsfientlighet har genomfört ett antal manifestationer sedan starten 2010, här vid Slussen i Stockholm i maj månad.
Fria Tidningen

Protestpolskor mot nationalistiska krafter

Under veckan är det inte bara politiska tal och seminarier som fyller Almedalen. Folkmusiker mot främlingsfientlighet bjuder på protestpolskor för att visa att själva grunden för folkmusik är utbyte över alla gränser.

Nätverket Folkmusiker mot främlingsfientlighet startade hösten 2010, precis efter att Sverigedemokraterna hade tagit sig in i riksdagen. Partiet har vid flera högtidliga tillfällen klätt sig i folkdräkter, och pratar gärna om svensk kultur som något som måste värnas och skyddas. Men inom folkmusikgenren väcktes motståndet.

– Svensk folkmusik ska vara inkluderande för alla, och alla som vill ska kunna bli en del av genren. Det går inte ihop med den nationalistiska tanken, säger Kim Persson som studerar folkmusikslinjen på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm, och är en del av nätverket.

Att nationalistiska krafter försöker knyta folkkulturen till sig är ingen nyhet.

– Folkmusiken blir ständigt kapad av nationalistiska krafter. Att det finns en gemensam folksjäl är ett gammalt tankegods som funnits i den nationalistiska rörelsen ända från 1800-talet, men det blev mycket tydligare efter valet 2010, säger Kim Persson.

Nu är han, tillsammans med Sara Parkman och Isak Bergström från Folkmusiker mot främlingsfientlighet, på plats i Almedalen för att ladda folkmusiken, dräkten och kulturen med öppenhet och respekt. Under veckan spelar de bland annat tillsammans med Amnestykören, och deltar i olika manifestationer och aktioner. De kommer också att sprida sitt eget manifest, Knätofsmanifestet, till politiker och andra på plats. Kim förklarar det huvudsakliga innehållet i manifestets tre punkter:

– Ställ inte svensk folkkultur mot mångfald, låt alla komma till tals i kulturdebatten och vidga definitionen av svensk folkkultur. Livsluften för folkmusik är utbytet, över nationsgränser och mellan människor.

Att uppmärksamma kulturdebatten, och försöka lyfta frågan, kändes extra viktigt i och med att det är valår. Nätverket menar att kulturdebatten ofta prioriteras ned när det närmar sig val och frågor om jobb och ekonomi tar över. Kulturpolitik ses istället ofta som ett särintresse.

Inför Almedalen har nätverket också haft en kampanj och samlat in pengar till tre romska gatumusiker, för att kunna ta med dem till Gotland. Insamlingen gick bra och ett av målen under veckan är just att försöka lyfta frågan om mytbildningen kring tiggeriet i Sverige, och om de fördomar som finns mot den romska minoriteten.

Men vad innebär då protestpolskor, som kommer att kunna höras runt om i Almedalen under veckan?

– Det är något vi har utvecklat, men det är samtidigt en gammal företeelse när vi från genren har använt vår musik inom aktivism. Det handlar om kontexten som vi sätter musiken i, säger Kim Persson.

Och även om det bara är tre personer från nätverket på plats i Almedalen säger Kim att de har fått mycket stöd, och att de talar med en enad röst från genren.

– Vi vill väcka diskussionen om det svenska kulturarvet, att det ska vara inkluderande och en del av det moderna Sverige som är mångkulturellt.

Rekommenderade artiklar

© 2021 Fria Tidningen