Vilket är Sveriges verkliga ansikte? | Fria Tidningen

Debatt


Asylrätt 2014
  • Fler än en miljon barn är på flykt undan kriget i Syrien.
Fria Tidningen

Vilket är Sveriges verkliga ansikte?

Sveriges regering måste verka för Dublinförordningens avskaffande och sluta överföra asylsökande till andra EU-länder, skriver Dahlia Naji och Jenny Gustafsson från kampanjen Asylrätt 2014.

Abbas Ahmadi har flytt mellan elva länder i sex och ett halvt år. Han var femton år då han lämnade Afghanistan. Idag har Abbas uppehållstillstånd i Sverige men vägen till ett hem har varit lång och svår. I möten med myndigheter och polis hade Abbas Ahmadi inga dokument och inget pass. Han betraktades som brottsling men enligt honom var det värsta ändå att gömma sig.

Under 18 månader levde Abbas som papperslös i Malmö. Sveriges självbild om att ha en human flyktingpolitik matchar inte hans erfarenheter av verkligheten. Abbas Ahmadi blev ett “Dublinfall” där han fick se vårt lands två ansikten.

Enligt Dublinförordningen måste asyl sökas där personen hade sin första myndighetskontakt. Förordningen bygger på att den person som söker asyl behandlas på ett likvärdigt och rättsäkert sätt oberoende av vilket land ansökan görs i. Men vad principen säger och vad som sker i praktiken är inte samma sak.

Dublinförordningen bygger på antagandet att alla medlemsstater har lika förutsättningar och behandlar asylärenden på likvärdigt sätt. I Holland hade Abbas inga rättigheter utan sattes i fängelse i två veckor. Myndigheterna pekade på ett flygplan och hotade med att skicka tillbaka honom till Afghanistan. I Grekland upplevde han ett land i kaos och beskriver det som en fruktansvärd plats för en flykting. Polisen kallade honom terrorist och han blev slagen tills han inte längre kunde gå.

När han kom till Sverige skickades han tillbaka till Holland.

Pressen ökar på de södra länderna vid EU:s yttre gränser då dessa länder får ta emot en stor del av de som flyr. Enligt EU:s kommissionär för mänskliga rättigheter har länder som Italien och Malta inte möjlighet att ge skydd då antalet personer som söker asyl överstiger ländernas förmåga.

Dublinförordningen är baserad på det falska antagandet att alla medlemsstater har lika möjligheter. Men de mest utsatta länderna tvingas pröva asylansökningar. Denna situation, baserad på godtyckliga grunder, är ohållbar. Det absurda är att fler individer blir berövade sina grundläggande mänskliga rättigheter medan ländernas regeringar pekar på varandra. Människor lever i undermåliga bostäder, tvingas ta farliga svartjobb utan skyddsnät och blir utsatta för polisbrutalitet. Deras vardag är att fortsätta fly.

Fort Europa är en motiverad term då den allt mer restriktiva asylpolitiken har gjort det svårare att som flykting finna en fristad i Europa. EU-länderna verkar inte reagera på att medlemsstaterna tillsammans bryter mot bland annat Artikel 14 i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. Därför vill vi se en Europeisk asylpolitik som garanterar människors säkerhet och möjliggör återföreningar med de nära.

Fler än 1 miljon syriska barn är på flykt undan inbördeskriget i Syrien som pågått i över tre år. Familjer splittras i skuggan av den Europeiska asylpolitiken. Våra politiker i Europaparlamentet är medvetna om detta. I media beskrivs hur allt fler Syrier förvisas till gigantiska flyktingläger i Turkiet, Libanon, Irak och Jordanien. I Al-Zaatari, världens näst största flyktingläger i den ogästvänliga Jordanska öknen, bodde i somras fler än 116 000 människor.

Det har också skrivits om Ghader Ghalamerei som skulle deporteras till Iran. Trots att Ghader Ghalamerei fick flyktingstatus i Turkiet av UNHCR, skulle han skickas tillbaka direkt till Iran. Sverige fortsätter att se genom fingrarna på FN:s rekommendationer som är där för att skydda de allra mest utsatta.

Ensamkommande barn omfattas inte längre av Dublinförordningen och Sverige ska inte längre sända tillbaka människor till Grekland. Men det är inte tillräckligt. Förbättringarna är begränsade inom det människofientliga system som nu råder. Asylprocessens riktning bör styras av det egna valet där alla vuxna och barn har möjlighet att välja land att söka asyl i.

Asylrätt 2014 kräver att regeringen verkar för Dublinförordningens avskaffande. Sverige måste upphöra med överföringar enligt denna princip. Tills dess kan Sverige följa andra medlemsstaters exempel och använda förordningens undantagsklausul för att sluta sända tillbaka människor. Handling visar vilken verklighet Sverige vill ha, för Abbas, och för alla de andra människor som tvingas fly en andra gång. Eller elva.

Rekommenderade artiklar

Debatt
:

Är public service-anställda bättre på att googla?

Olika perspektiv på samma sak – i Frias nya satsning "duellen" lyfts frågor från olika vinklar.Olika perspektiv på samma sak – i Frias nya satsning "duellen" lyfts frågor från olika vinklar. Först ut är skribenterna Jens Ganman och Sargon de Basso som har olika syn på public service existensberättigande. Sargon de Basso är av åsikten att berörda mediekanaler fyller en viktig funktion eftersom han anser att de är de enda som har någorlunda hederlighet och ansvarskänsla. Här delar Jens Ganman med sig av varför han snarare tycker att de statligt stödda mediebolagen helt har spelat ut sin roll.

Debatt
:

Public service har bäst pressetik

Olika perspektiv på samma sak – i Frias nya satsning "duellen" lyfts frågor från olika vinklar. Först ut är skribenterna Jens Ganman och Sargon De Basso som har olika syn på public service existensberättigande. Jens Ganman tycker att de statligt stödda mediebolagen har spelat ut sin roll. Här delar Sargon De Basso med sig av sitt resonemang kring varför han är av motsatt åsikt.

© 2019 Fria Tidningen