Affären prövas av Konkurrensverket | Fria Tidningen
  • Sydsvenskans planerade köp kommer att prövas.
Fria Tidningen

Affären prövas av Konkurrensverket

Affären mellan Sydsvenskan och Helsingborgs Dagblad ska prövas av Konkurrensverket. Det skriver HD:s chefredaktör Lars Johansson i en chatt på HD:s sida i dag.

Det är parterna själva som ska göra en anmälan till Konkurrensverket. Efter inkommen anmälan har myndigheten 25 arbetsdagar på sig att bli klara med sin utredning.

– Om någon har synpunkter eller misstankar om att det kan påverka konkurrensen är vi intresserade av att ta del av dem. Men det finns inga specialregler för tidningar, säger Konkurrensverkets pressansvarige Jimmy Dominius.

Ärendet ska prövas enligt konkurrenslagen om minst två av de berörda företagen vardera har en omsättning som överstiger 200 miljoner kronor. 2012 omsatte HD 417 miljoner och Sydsvenskan 523,5 miljoner.

Skulle affären bedömas få påtagligt skadliga effekter på konkurrensen kan Konkurrensverket göra en stämningsansökan till Stockholms tingsrätt för att få domstolen att stoppa affären.

– Men det händer väldigt sällan att vi går till domstol, berättar Jimmy Dominius.

Om affären går i lås bör det stå klart att Bonnierkoncernen blir dominerande på Skåneregionens mediemarknad. En marknadsandel som överstiger 40 procent är ett tecken på en dominerande ställning.

En dominerande ställning är inte förbjudet i sig. Men ett dominerande företag får inte missbruka sin ställning så att konkurrensen på marknaden skadas. Här är två exempel på missbruk:

• Ta ut orimligt höga priser, alternativt underpriser för att slå ut konkurrenter eller försvåra för dem att komma in på marknaden.

• Begränsa marknaden, exempelvis genom exlusivavtal mellan leverantör och distributör.

Fakta: 

Förbud mot företagskoncentrationer

• Enligt 4 kap. konkurrenslagen (2008:579) ska en företagskoncentration förbjudas om den "är ägnad att påtagligt hämma förekomsten eller utvecklingen av en effektiv konkurrens inom landet i dess helhet eller en avsevärd del av det". Det ska också beaktas "om den medför att en dominerande ställning skapas eller förstärks".

• Källa: Konkurrensverket

Rekommenderade artiklar

© 2020 Fria Tidningen