Svarta rubriker i FN:s senaste klimatrapport | Fria Tidningen
  • Föreningen Klimatriksdag 2014 ska arrangera en så kallad klimatriksdag i Norrköping första helgen i juni för att öka medvetenheten kring klimatfrågorna och göra klimatfrågan till en valfråga.
Fria Tidningen

Svarta rubriker i FN:s senaste klimatrapport

FN:s senaste klimatrapport bekräftar än en gång det vi redan vet: klimatet är i fara och konsekvenserna blir stora utan snabba åtgärder. Klimatriksdagen i juni vill tvinga upp klimatfrågan högst upp på den politiska dagordningen.

FN:s klimatpanel IPCC kom natten till måndagen med en ny rapport om klimatförändringens påverkan på människor och ekosystem. Slutsatserna från rapporten känns igen från den första stora rapporten som gjordes för sju år sedan, med skillnaden att nu är informationen mer säker än tidigare då den omfattar mycket mer insamlad data. Enligt rapporten förvärrar klimatförändringen existerande problem med fattigdom, sjukdomar, konflikter och flyktingströmmar.

Problemen bygger till stor del på mängden koldioxid i atmosfären som aldrig har varit högre. Under 2013 nåddes gränsen på 400 ppm koldioxid i atmosfären, att jämföra med 1958 års nivåer på 315 ppm. Under mars månad har koncentrationen upprepade gånger varit uppe i rekordnivåer. Samtidigt hotas matproduktionen i synnerhet i tropiska och subtropiska områden av de stigande temperaturerna, och bristen på sötvatten i torra områden ökar.

Mycket är målat i svart i rapporten. IPCC räknar med att alla risker ökar ju större temperaturökningen blir på jorden. Redan om temperaturerna stiger med 2 grader är riskerna betydande, och en temperaturökning på 4 grader skulle få katastrofala följder, enligt forskarna.

Men samtidigt ökar också medvetenheten kring allvaret i FN:s klimatrapporter. Föreningen Klimatriksdag 2014 kommer att arrangera en så kallad klimatriksdag i Norrköping första helgen i juni för att öka medvetenheten kring klimatfrågorna och göra klimatfrågan till en valfråga i höstens allmänna val. Bakom initiativet står ett 50-tal ideella organisationer, föreningar och nätverk som alla ställt sig bakom att ”Vi tar varningarna från FN:s klimatpanel på största allvar och utgår från alla människors lika värde och lika rättigheter”. Leandra Caldarulo, som är aktiv i programgruppen i föreningen, tror att initiativet kan göra skillnad.

– Vår ambition är att få upp klimatfrågan inför valet och med alla som nu ställt sig bakom tror jag att vi kommer att lyckas. Det kommer att göra skillnad att så många kräver att ta klimatfrågan på allvar, säger hon.

Hon tror att politikernas svårigheter att se de långa perspektiven gör att frågan lätt hamnar i skymundan.

– Man sätter ekonomi före miljö, även om miljömässighet kan bli mer lönsamt i längden. Många politiker som sitter fyra år har inte möjlighet att se de långa perspektiven. Det är lättare att se till att väljarna får 1000 kronor mer i plånboken än att arbeta för attitydförändringar på lång sikt, säger hon.

Enligt rapporten kan alla risker som målas upp minskas om man lyckas minska utsläppen av växthusgaser snabbt och konsekvenserna kan begränsas genom att beakta klimatförändringen i samhällsplaneringen.

Fakta: 

FN:s andra klimatrapport

Del två i FN:s klimatpanel IPCC:s andra rapport om klimatförändringens påverkan på människor och ekosystem kom i veckan. Slutrapporten kommer i oktober. Den första klimatrapporten släpptes 2007. Hundratals forskare har sammanställt rapporten som bygger på mer än 12 000 vetenskapliga studier.

Fakta: IPCC

ANNONS
ANNONS

Rekommenderade artiklar

Stor dramatik inför valet

Val 2014

Alliansen knappar in i slutspurten ­­– men att de skulle gå förbi de rödgröna på söndag bedömer de flesta som osannolikt.

© 2022 Fria Tidningen