Har det 'särskilda' som hände i Göteborg verkligen hänt? | Fria Tidningen
Fria.Nu

Har det 'särskilda' som hände i Göteborg verkligen hänt?

Polismästare Håkan Jaldung sa precis innan EU-toppmötet att om media skriver om krig och katastrof kanske det blir så, 'och då får vi möta det med de medel vi har'. Media fick som de ville.

I tingsrättens dom mot Håkan Jaldung får vi reda på att toppmötet ansågs vara en 'särskild händelse'. Det innebär kort att Rikspolisstyrelsen går in och ansvarar för samordningen av polisens och andra myndigheters planering. Det var alltså Rikspolisstyrelsen som hade huvudansvaret för planeringen inför EU-toppmötet i Göteborg.

Rikspolischefen tyckte det fanns all anledning att vara ute i god tid med förberedelserna inför toppmötet och utsåg i juni 1999 Håkan Jaldung till ordförande i den operativa förberedelsegruppen.

När en 'särskild händelse' konstateras innebär det att man kan fortsätta med begreppet 'särskild'. Det gjordes också. Polismyndigheten beslutade om en särskild organisation eller 'särskild kommendering'. En kommenderingsstab inrättades och Jaldung utsågs till kommenderingens högsta chef. Det innebär att 'det ankommer på denne ensam att fatta alla viktigare beslut, beslut vilka eljest tillkommer polismyndigheten'. Andra skulle kanske kalla det envälde.

Vad man än kallar det läggs det mycket makt på en människa. Tingsrätten förklarar i domen: 'En kommenderingschef fattar sina beslut ensam.' Men helt ensam var Jaldung inte. Till sin hjälp hade han förutom 2 500 poliser också två 'särskilda EU-åklagare'.

Ett år innan toppmötet började Jaldung 'penetrera förutsättningarna utifrån 23§ polislagen och i vilka situationer sådan tillämpning kunde bli aktuell'. Det kom sig av att Utrikesdepartementet ställt frågan om hur paragrafen skulle tillämpas. Var det kanske Bush som undrade? UD såg alltså till att Jaldung förberedde sig ordentligt. Den särskilda EU-åklagaren Mats Sällström sa däremot till tingsrätten att åklagare inte är förtrogna med polislagen.

JO har velat visa att Jaldungs fel bestod i besluten att avspärra skolan, kroppsvisitera dem som befann sig där och gripa dem. Jaldung erkänner att han gett order om avspärrningen och kroppsvisitationen och åberopar 23§ polislagen. Rätten menar att åklagaren ska bevisa att Jaldung inte trodde att det fanns någon 'allvarlig fara för liv eller hälsa eller omfattande förstörelse av egendom'. Rätten tycker inte att Jaldungs egen berättelse visar att han gjort fel tolkning av polislagen. JO ska bevisa att det inte fanns någon allvarlig risk för brott enligt 23§ polislagen, menar rätten.

Men domstolen börjar i fel ände, menar professor Dennis Töllborg. Ingången bör i stället vara att vi är skyddade från frihetsberövande och kroppsvisitationer. Polisen har ett våldsmonopol, och borde kunna styrka varför den tar sig rätten att gripa eller slå ner folk.

Det handlar också om proportioner. Minns ni mannen som snodde en död kyckling vid Hornstull och blev jagad genom tunnelbanesystemet? Det medförde att tågen stoppades i flera timmar, till en samhällskostnad som vida överskred värdet av den döda kycklingen. Om man ska kroppsvisitera 100 000 människor och man har tre poliser som ska utföra uppgiften tar det flera dagar, men enligt domen är de som får vänta i dagar inte frihetsberövade, eftersom polisen har laglig rätt att kroppsvisitera.

Håkan Jaldung förnekar att det var han som beslutat att samtliga på skolområdet skulle gripas, eller att han gett order om det. Kommissarie Matts Sjöström kontaktades av Håkan Jaldung vid fyratiden för att överta uppgiften som insatschef och verkställa order om husrannsakan, ett dygn efter beslutet.

Han fick en timme senare ytterligare ett telefonsamtal. Denna gång förklarade Jaldung att åklagaren ansåg att personerna på skolgården gjorde sig skyldiga till brott och att de skulle gripas. Även Matts Sjöströms bedömning var att alla personer på skolgården gjorde sig skyldiga till brott. Han fick till uppgift att genomföra polisinsatsen.

Men rätten tycker inte att Sjöströms vittnesmål intygar att Jaldung beordrat gripandet. Kanske har de rätt, i formell mening.

Jaldung var på semester när domen meddelades. Var han i USA? Han har länge haft goda kontakter med landet och besökt 43 av USAs delstater i olika utbytesprogram. Det informerade Expressen om, tillsammans med en bild där Jaldung stolt tog emot ett fyra minuters tack av president Bush. Presidenten var nöjd med polisen insats.

Rekommenderade artiklar

Ett år efter Postens stora omorganisering: ”Bättre, men inte bra”

För drygt ett år sedan införde Posten ett nytt postutdelningssystem med en stor omorganisation. Vilket ledde till kaos och stress för de anställda och julkort som kom fram först i januari. Ett år senare tycker facket, Seko, att situationen blivit bättre – men att det fortfarande finns en hel del kvar att göra.

Tuffa hyresförhandlingar väntar

Vid årsskiftet träder nya lagar i kraft som bland annat innebär att de kommunala bostadsbolagens normerande roll försvinner och att fastighetsägarna själva kan bestämma vilken hyreshöjning de vill förhandla om. Men samtidigt innebär det att de drygt 3 500 lokala hyresförhandlingarna får en större roll.

Hallå där Eva-Britt Svensson...

… EU-parlamentariker för vänsterpartiet som tillsammans med Jens Holm presenterat en kritisk rapport om lobbyismens starka ställning inom EU.

Fria.Nu

Ingen frågar vad som händer efter avvisningen

Enligt svensk lag får man inte avvisa flyktingar som riskerar att bli förföljda, förnedrade, torterade eller dödade i hemlandet. Men ingen myndighet tar reda på vad som händer dem som blir avvisade. Varför? Ingen har sagt till dem att ta reda på det.

Fria.Nu

© 2020 Fria Tidningen