Ännu oklart om vård till papperslösa | Fria Tidningen
  • Det finns flera kliniker som erbjuder vård till papperslösa. Trots att papperslösa sedan i somras ska ha rätt till viss vård enligt lag så nekas många fortfarande det, enligt bland annat Röda korset.
Fria Tidningen

Ännu oklart om vård till papperslösa

Det går inte att förtydliga begreppet ”vård som inte kan anstå” i den nya lagen som ger papperslösa rätt till vård, slår Socialstyrelsen fast i en utredning. Nu kommer krav på att lagen måste skrivas om.

­– Att göra förteckningar över diagnoser som är akuta och åtgärder som kan vänta är inte ett lämpligt och användbart arbetssätt i vården, och inte heller förenligt med medicinsk yrkesetik, säger Socialstyrelsens utredare Elis Envall i ett uttalande.

Han har haft i uppdrag av regeringen att förtydliga begreppet ”vård som inte kan anstå” i den lag som trädde ikraft förra året som ger papperslösa rätt till viss vård. I fredags presenterades utredningen som slår fast att det bara är den ansvariga läkaren som kan avgöra vilken vård en patient behöver och hur snabbt personen har behov av den. Thomas Flodin, ordförande i Läkarförbundets etik- och ansvarsråd, har tidigare kritiserat lagen och säger att utredningens slutsatser klargör det problematiska med den.

­– Det är ju lite konstigt att ha en lag med ett centralt begrepp som inte ens Socialstyrelsen efter ett halvårs arbete hittar en klar definition för. Då kan man ifrågasätta om det här är en vettig och bra lag och det enkla svaret på den frågan är nej och därför bör den formuleras om, säger han.

Anne Sjögren, som arbetar som sjuksköterska på Rosengrenska stiftelsens klinik för papperslösa i Göteborg, håller med.

– Vi är glada över att Socialstyrelsen tycker likadant som oss. Nu är frågan vad det här kommer att leda till och vad vi ska göra nu. Den spontana reaktionen är ju att lagen behöver skrivas om, säger hon.

Samtidigt lyfts nu också viss kritik mot Socialstyrelsen. Thomas Flodin tycker inte att myndigheten borde bolla tillbaka frågan till läkarna.

­– Om de inte kan ge någon tydlig definition hade det varit ärligare att säga då att det här begreppet inte bör användas och inte hör hemma i vården.

Han säger att Sveriges läkarförbund nu kommer att bli tvungna att gå ut till sina medlemmar med någon typ av råd kring hur de ska tolka begreppet i lagstiftningen. Troligtvis kommer de att göra det inom de närmsta veckorna.

– Det är en av de saker jag sitter och funderar på just nu, hur de råden ska formuleras.

På socialdepartementet vill man ännu inte dra några slutsatser kring Socialstyrelsen utredning utan behöver tid för att analysera den.

­– Vi måste titta på vad det här innebär för begreppet ”vård som inte kan anstå” som vi har använt ända sedan 1994, säger Johan Ingerö, presschef hos socialminister Göran Hägglund (KD).

Men han konstaterar att Socialstyrelsen gör samma bedömning som de har gjort tidigare, att det måste vara upp till den enskilda läkaren att bedöma vårdbehovet.

Varför kan man inte bara i lagstiftningen säga att papperslösa har rätt till vård efter behov?

­– För att det rent teoretiskt skulle innebära att man säger att över sex miljarder människor har rätt till gratis sjukvård och det finns inget annat land som har det så.

Fakta: 

Lagen om utökad rätt till vård

Den nya lagen innebär att:

  • Alla papperslösa barn har rätt till hälso- och sjukvård, samt tandvård på samma villkor som alla andra bosatta i Sverige.
  • Vuxna personer som är papperslösa får rätt till ”vård som inte kan anstå”, något vuxna asylsökande haft rätt till sedan tidigare.

Rekommenderade artiklar

Ny massaktion mot tyska kolgruvor

Nästa vecka är det återigen dags för massaktionen Ende Gelände som samlar miljöaktivister från hela Europa som ska sätta de tyska kolgruvorna i blockad.

© 2020 Fria Tidningen