USA köpslår med svenska liv | Fria Tidningen

Debatt


Lars Drake
  • Carld Bildt hälsar på svenska soldater i Afghanistan. Samarbetet med USA:s underrättelsetjänst har räddat svenska liv i Afghanistan, enligt förespråkare.
Fria Tidningen

USA köpslår med svenska liv

Varför ska vi betala för information som kan rädda svenska soldater i Afghanistan, undrar Lars Drake.

Det är inte var dag som Natoförespråkarna serverar argument mot svenskt deltagande i Natos krig i Afghanistan. Det senaste exemplet finns i Svenska Dagbladet, 9/12 2013, under rubriken ”Bytesaffär med USA räddade liv”. I ingressen står det ”att FRA:s spaning mot Ryssland fungerat som hårdvaluta i bytesaffärer med amerikaner och britter”. I brödtexten citeras en okänd källa som sägs ha god insyn. ”Vi ger inte bort någonting utan tar enormt bra betalt …”.

Jag har länge undrat vad USA lämnar ut till Sverige som skulle vara av värde för oss. Hot om terrorangrepp är alla länder skyldiga att informera andra länder om. Det finns det beslut om i FN.

I artikeln hävdas att det rör sig om upplysningar som ”räddat svenska liv i Afghanistan”. Sverige får inte ta del av alla underrättelser som Nato har tillgång till utan måste få dem genom bilateralt utbyte. Det verkar fullständigt barockt att Sverige ska behöva betala länder som krigar på samma sida för information som kan rädda svenska soldaters liv. Detta framstår som mycket osannolikt.

Om det trots allt är sant bör det vara ett tillräckligt skäl att omedelbart avbryta det svenska deltagandet. Hur kan man samarbeta med någon som kräver ersättning för sådan information till sina allierade? Tack SvD för det argumentet mot samarbete med Nato.

Rekommenderade artiklar

Debatt
:

Timbros ledare vill vilseleda

USA:s ekonomiska kris utnyttjas av dem som vill se en försvagad välfärd och fokus på tillväxt. Argumentet är att det nu är läge för nedskärningar i sjukförsäkringarna och i pensionssystemet. Senast ut är chefen för Timbro medieinstitut, Roland Poirier Martinsson, i Svenska dagbladet. Lars Drake nystar i hans siffror om den amerikanska ekonomin.

Debatt
:

Är public service-anställda bättre på att googla?

Olika perspektiv på samma sak – i Frias nya satsning "duellen" lyfts frågor från olika vinklar.Olika perspektiv på samma sak – i Frias nya satsning "duellen" lyfts frågor från olika vinklar. Först ut är skribenterna Jens Ganman och Sargon de Basso som har olika syn på public service existensberättigande. Sargon de Basso är av åsikten att berörda mediekanaler fyller en viktig funktion eftersom han anser att de är de enda som har någorlunda hederlighet och ansvarskänsla. Här delar Jens Ganman med sig av varför han snarare tycker att de statligt stödda mediebolagen helt har spelat ut sin roll.

Debatt
:

Public service har bäst pressetik

Olika perspektiv på samma sak – i Frias nya satsning "duellen" lyfts frågor från olika vinklar. Först ut är skribenterna Jens Ganman och Sargon De Basso som har olika syn på public service existensberättigande. Jens Ganman tycker att de statligt stödda mediebolagen har spelat ut sin roll. Här delar Sargon De Basso med sig av sitt resonemang kring varför han är av motsatt åsikt.

© 2019 Fria Tidningen