Dåligt resultat för kommunens skolsatsning | Fria Tidningen
  • Eleverna på bilden har inget med artikeln att göra.
Göteborgs Fria

Dåligt resultat för kommunens skolsatsning

Kommunens ekonomiska satsning på utsatta skolor har nu utvärderats och resultat är inget vidare. Åtta av de elva skolorna visar antingen oförändrade eller sämre betyg.

I februari i år beslutade kommunstyrelsen att avsätta 29 miljoner kronor till elva särskilt utsatta skolor i Göteborg. Detta för att för att med olika medel försöka höja skolornas betyg, som enligt Skolinspektionens mått var låga. Några av de elva skolorna är Gårdstensskolan, Vättleskolan, Tynneredsskolan och Sjumilaskolan.

Men nu kommer den första rapporten kring hur pengarna har använts och resultatet är nedslående. Det är Stadsledningskontoret som fått i uppdrag av kommunstyrelsen att utvärdera hur pengar har använts.

Rapporten visar att av de elva skolor som tagit del av bidragen har fem ett försämrat resultat jämfört med 2012 när det gäller andelen elever med godkänt i alla ämnen. Tre av skolorna har ett oförändrat resultat och tre har ett förbättrat resultat. Rapporten visar också att samtliga elva skolor är kvar i det lägsta skiktet för betygsresultat av Göteborgs skolor.

Stadsledningskontorets rapport visar att skolorna bland annat är nöjda med satsningar på utökade lärarresurser och inköp av datorer, läsplattor och andra interaktiva läromedel.

Siffrorna i rapporten skvallrar om att skolorna satsat mycket på personal. Av de 29 miljoner kronor som de har rätt att ta del av har 20 miljoner gått till personalkostnader.

Men trots det visar alltså den första utvärderingen av satsningen på ett dåligt resultat. Skolorna påpekar i sina svar att förändring och utveckling tar tid. Den korta tiden som gått sedan satsningen inleddes har gjort det svårt att hitta den kompetenta personal som efterfrågas, uppger de.

ANNONS
ANNONS

Rekommenderade artiklar

Betygsras i utsatta områden

Färre ungdomar från socialt utsatta stadsdelar klarar kraven för att börja gymnasiet. I 38 socialt utsatta områden i Sverige har andelen godkända elever i grundskolan sjunkit från 73 procent 1998 till 68,7 procent 2010, visar statistik som SCB har tagit fram för SVT:s Rapport.

Skilda meningar om elevers rätt till överklagan

Elever ska få rätt att överklaga betyg. Det föreslår en statlig utredning som i veckan lämnades till regeringen. Skolminister Jan Björklund sågar förslaget med motiveringen att det kan innebära en byråkratisering av skolan. Men han får mothugg från allianskollegor.

”Testhysteri” i skolan

”Flumskolan” har fått fokus i valrörelsen och alla riksdagspartier vill nu införa tidigare betyg. Men är det verkligen oseriöst att inte fokusera på krav i skolan?

Ojämställt i samhällskunskapen

Större uppmärksamhet ägnas åt män än åt kvinnor i läroböckerna i samhällskunskap. Det visar en rapport som har tagits fram på uppdrag av Delegationen för jämställdhet i skolan.

Döda män dominerar skolans historieböcker

Män är överrepresenterade i skolans historieböcker. I fyra granskade läroböcker namnges 930 män men bara 62 kvinnor. Något Ebba Witt-Brattström, ledamot i Delegationen för jämställdhet i skolan, menar får stor påverkan på eleverna.

© 2022 Fria Tidningen