Nytt vapenhandelsavtal på agendan | Fria Tidningen
Fria Tidningen

Nytt vapenhandelsavtal på agendan

Varje år dödas en halv miljon människor av väpnat våld i världen. Ett nytt internationellt vapenhandelsavtal ger hopp om att kunna kontrollera den internationella vapenhandeln. Aktivisten Maria Pia Devoto menar att Sverige spelar en viktig roll för att få andra länder att implementera avtalet.

Maria Pia Devoto är styrelseledamot och kampanjsamordnare på den latinamerikanska civlsamhälleskoalitionen CLAVE. Hon är i Sverige för att lyfta problematiken kring väpnat våld i Latinamerika och för att diskutera det nya internationella vapenhandelsavtalet Arms Trade Treaty (ATT).

– Vi vill ha stöd från länder som Sverige, men också utbyta idéer kring hur det nya internationella vapenhandelsavtalet ATT kan bli så effektivt som möjligt.

I hemlandet Argentina har Maria Pia Devoto arbetat med nedrustningsfrågor i snart tolv år. Allt började 2001 när det utbröt kravaller på grund av landets allvarliga ekonomiska kris.

– Dödsfallsstatistiken kopplat till vapen sköt i höjden. Vi insåg hur viktig en reglering av handeldvapen var i Argentina.

2006 vände opinionen för hårdare reglering av vapen. En beväpnad man hade börjat skjuta vilt omkring sig på Buenos Aires gator. Dådet ledde till demonstrationer och debatt i media, berättar hon.

– Sen gick allt fort, vi lyckades få till stånd ett möte med presidenten som lovade att genomföra lagändringar. Bara två månader senare genomfördes lagändringar för kontroll av vapen.

Den efterföljande kampanjen för insamling av vapen, som Maria Pia Devoto samordnade, blev så framgångsrik att den belönades med FN:s ”The Future Policy Award”.

I april i år trädde det internationella vapenhandelsavtalet ATT i kraft. Avtalet innebär bland annat att all internationell vapenhandel ska registreras, från tillverkare hela vägen fram till den nation eller individ som köper vapnet. Detta ger en ökad möjlighet till kontroll av vapen som i nuläget rör sig på en näst intill oreglerad marknad.

– ATT handlar alltså inte om någon avrustning, det handlar om kontroll, säger Maria Pia Devoto som själv har varit aktiv i utvecklingen av avtalet.

Hon menar att Sverige, som väntas implementera avtalet nästa år, kan spela en viktig roll för tillämpningen av ATT i världen.

– Som vapenexportör har Sverige stor erfarenhet av nationell kontroll av vapen, något som många utvecklingsländer inte har. Sverige har också möjlighet att ge bistånd till länder som inte har råd att utveckla sina egna kontrollorgan.

Samtidigt är hon orolig för att Sverige kan stå i vägen för en radikal utformning av vapenhandelsavtalet.

– Historiskt sett har Sverige inte alltid varit så restriktiva med vilka de säljer sina vapen till. Sverige har heller inget i sin lagstiftning om könsrelaterat våld som ett skäl för att stoppa vapenexport. I och med att Sverige skrivit på ATT måste en sådan skrivning införas.

Ett av de största hindren för att vapenhandelsavtalet ska fungera är just regeringar världen över. De har ofta egenintressen i att hålla sin vapenförsäljning eller egna militära resurser hemliga, menar Maria Pia Devoto. Här spelar civilsamhället en viktig roll genom att engagera sig i hur de lagar som reglerar vapenhandel utformas.

– Civilsamhället bör också vara som vakthundar. Media och frivilligorganisationer måste granska de styrande i ett land så att de verkligen följer de åtaganden de gjort enligt ATT.

Och även om ATT inte direkt reglerar nedrustning tror Maria Pia Devoto att det kan leda till nedrustning i framtiden.

– Avtalet är ett steg mot ett samhälle där den humanitära effekten av varje vapen behandlas. Mer fokus kommer hamna på människor och inte nationell säkerhet. Så fort vi börjar diskutera den humanitära effekten av vapen, kommer även nedrustning att komma upp på agendan.

Fakta: 

Arms Trade Treaty:

Arms Trade Treaty (ATT) godkändes av FN:s generalförsamling den andra april i år. ATT utvecklades efter en lång kampanj från civilsamhället som påpekade behovet av reglering av vapenhandeln i världen.

Avtalet har i dag skrivits på av 115 länder och än så länge har det ratificerats av 8 länder.

Sverige skrev under ATT den 3 juni i år och väntas ratificera avtalet under 2014.

ANNONS
ANNONS

Rekommenderade artiklar

© 2022 Fria Tidningen