Utan bilen rullar utvecklingen på | Fria Tidningen
Malin Bergendal

Inledare


Peak car

Fria Tidningen

Utan bilen rullar utvecklingen på

Den ökande bilismen är ingen obeveklig naturkraft. Vi har nått peak car, skriver Malin Bergendal.

När jag var liten på 1970-talet hade nästan alla bil utom vi. Det var fullt frivilligt och verkligen inget vi saknade. Men kompisarna höjde på ögonbrynen och tyckte lite synd om oss, trots att jag förklarade hur skadliga bilavgaser var för miljön.

Bilen var viktig som statusmarkör, frihetssymbol och vuxenpoäng i många decennier, och samhällsplaneringen har till bilindustrins förnöjelse sett ut därefter. Myndigheterna har räknat med att bilismen bara ska öka och öka – och länge gjorde den det. Men på senare år har den börjat plana ut. Numera skaffar man bil om man måste, inte för att markera att man kan. Att ta körkort är inte lika självklart för ungdomar längre, och för många som pendlar till jobbet är bussar och tåg med uppkoppling ett bättre alternativ än bil. Vill man ändå ha tillgång till bil finns det bilpooler.

Men Trafikverket fortsätter att planera för en snabbt ökande bilism. Man kan spekulera i varför eller låta bli, men när den ökade biltrafiken framställs som en obeveklig naturkraft som kräver nya stora bilvägar är det helt enkelt inte sant. Från 1997 till 2010 beräknade Trafikverket att biltrafiken skulle öka med 29 procent och tågtrafiken med 26. I själva verket ökade sedan biltrafiken med 11 procent och tågtrafiken med 59. De senaste 16 åren har biltrafiken ökat med en procent om året, men Trafikverket räknar ändå med en dubbelt så stor årlig ökning fram till 2030.

Att bilismen planar ut är inget unikt för Sverige. Samma tendens finns i flera rika länder, exempelvis Japan, Frankrike, Storbritannien, Island och USA. Fenomenet kallas ibland för "peak car" efter mönster från "peak oil". Det finns olika tolkningar – antingen att bilismen kommer att stanna på ungefär samma nivå per capita, eller att den kommer att börja minska. I Storbritannien hävdar billobbygruppen Royal Automobile Club Foundation att bilismen kommer att öka igen när ekonomin blir bättre, och det brittiska transportdepartementet räknar med en 50-procentig ökning fram till 2025.

I Sverige beräknar Trafikverket i sin nationella plan för år 2014–2025 att positiva och negativa miljökonsekvenser av nya vägbyggen kommer att ta ut varandra – om man bara räknar med själva vägarna. Trafiken på vägarna har de inte räknat med. Trafiken på vägarna har de inte räknat med, men det säger sig självt bilismen ökar mer än den annars hade gjort om den får bre ut sig på bekostnad av andra trafikslag.

På sin egen hemsida berättar verket att förberedelserna inför bygget av Förbifart Stockholm pågår för fullt – men bara de arbeten som Trafikverket har rätt att göra "innan arbetsplanen vunnit laga kraft och miljödomarna är i hamn". Den 6 november förkunnar projektchef Johan Brantmark – brett leende med hjälm på huvudet – att arbetsplanen är fastlagd och att bygget kan starta i sommar.

Enligt Naturvårdsverket kommer Förbifart Stockholm att öka utsläppen av koldioxid oacceptabelt mycket och är oförenlig med Miljöbalken, men det är tydligen inget allvarligt hinder. Det bästa vore om Trafikverket valde att hjälpa peak car på traven istället för att motverka den. Det skulle göra luften lättare att andas.

ANNONS

© 2021 Fria Tidningen