Schweiz ska rösta om löneskillnader | Fria Tidningen
  • Kampanjen inför folkomröstningen den 24 november har startat. På bilden en projicering till stöd för förslaget, gjord av ungdomsförbundet Juso och riktad mot finansbolaget UBS högkvarter i Zürich.
Fria Tidningen

Schweiz ska rösta om löneskillnader

Ingen anställd på ett företag bör tjäna mer på en månad än vad någon annan inom samma företag tjänar på ett år. Det är innebörden av ett förslag som befolkningen i Schweiz ska ta ställning till vid en folkomröstning om tre veckor.

I våras visade schweizarna sin ilska över höga direktörslöner och bonusar då hela 68 procent i en folkomröstning stödde ett förslag om att minska extremt höga löner och guldkantade fallskärmavtal.

Resultatet hängde bland annat samman med att det bara ett par veckor före folkomröstningen avslöjats hur den avgående chefen för läkemedelsjätten Novartis kunde kvittera ut motsvarande en halv miljard kronor via ett fallskärmsavtal. Uppgifterna väckte stor vrede bland allmänheten.

Folkomröstningen, som hölls i våras, kommer på sikt att leda till att aktieägarna i schweiziska företag måste godkänna de ersättningar som ska gå till företagens ledningar. Men nu anser David Roth, ordförande för det socialdemokratiska ungdomsförbundet Juso, att det är dags att gå vidare med ett nytt förslag.

– Det tidigare initiativet innehåller vissa goda aspekter, men det bidrar inte till att minska de högsta lönerna eller till att minska de orättvisa inkomstskillnaderna, säger David Roth.

Av det skälet har Juso lanserat ett nytt förslag, kallat 1:12-initiativet, som kräver att de högst betalda på ett företag aldrig ska få tjäna mer på en månad än en anställd gör på ett år.

De starka ekonomiska krafter som tidigare arbetade hårt mot förslaget att sätta stopp för guldkantade fallskärmsavtal har med tiden blivit allt mer nervösa inför folkomröstningen kring 1:12-initiativet. Dessutom ska det enligt planerna hållas en folkomröstning om införandet av medborgarlön i landet under nästa år.

Schweiz är ett av världens rikaste länder, och arbetslösheten ligger enbart på tre procent. När det gäller inkomstskillnaderna ligger landet på ett europeiskt genomsnitt.

Inför folkomröstningen den 24 november står Juso tillsammans med landets fackföreningsrörelse och det socialdemokratiska partiet på ena sidan medan en paraplyorganisation för små- och medelstora företag, SGV, står på den andra sidan tillsammans med liberala och konservativa partier.

Om en majoritet av schweizarna ställer sig bakom 1:12-initiativet i folkomröstningen så skulle mellan 1 000 och 1 300 främst större företag bli direkt påverkade. Närmare 4 400 högavlönade personer skulle tvingas till lönesänkningar.

De som är motståndare till förslaget har inte försökt att förklara varför någon chef ska behöva tjäna 30, 50 eller 100 gånger mer än övriga anställda, utan har istället fokuserat på de negativa effekter initiativet enligt dem skulle få för samhället i stort.

Den schweiziska regeringen har främst varnat för att landet skulle förlora i konkurrenskraft om förslaget röstas igenom.

– Det finns en verklig risk för att Schweiz-baserade företag skulle komma att lämna landet, medan utländska företag skulle kunna avskräckas av lönebegränsningarna och besluta sig för att inte basera sin verksamhet här, varnade finansminister Johann Schneider-Ammann vid en presskonferens.

Endast ett av tio folkliga initiativ till folkomröstningar i Schweiz – vilka kan väckas genom insamling av 100 000 namnunderskrifter – resulterar i lagförändringar. Men David Roth vid Juso säger sig vara övertygad om att 1:12-initiativet kommer att möta folkets gillande.

ANNONS
ANNONS

Rekommenderade artiklar

Ungern röstar om flyktingar

Söndagens ungerska folkomröstning om EU:s kvotflyktingsystem får kritik: ”Det hela är ett löjligt skådespel.”

© 2022 Fria Tidningen