Svenska storföretag bryter mot FN-riktlinjer | Fria Tidningen
  • Gruvarbetare under en minnesceremoni utanför platinagruvan i Marikana, Sydafrika, där 34 kollegor sköts till döds av polis för ett år sedan. Dödsskjutningarna ägde rum under en våldsam strejk då gruvarbetarna krävde bättre löner och arbets- och levnadsförhållanden.
Fria Tidningen

Svenska storföretag bryter mot FN-riktlinjer

Svenska storföretag som har kopplingar till platinaindustrin i Sydafrika bryter mot FN:s riktlinjer. Det visar en ny Swedwatch-rapport som pekar på brister i företagens riskhantering.

De svenska företagen som Swedwatch har granskat redovisar inte hur de hanterar allvarliga risker för människor och miljö som platinautvinningen medför. Av de företag som har granskats finns Scania, Volvo, Atlas Copco och Sandvik som antingen är kunder eller leverantörer till gruvnäringen i Sydafrika. Enligt FN:s riktlinjer har företagen ansvar för att identifiera risker som kan få negativ påverkan på mänskliga rättigheter och redogöra för hur de ska hanteras.

– Gruvarbetarna i Sydafrikas platinagruvor utsätts för ständiga säkerhetsrisker i arbetet. Lönerna räcker inte att leva på vilket påverkar alla som är beroende av arbetarnas inkomster, säger Marja Wolpher, temahandläggare på Afrikagrupperna, i ett pressmeddelande.

Enligt rapporten uppger företagen att informationen om riskhanteringen inte har kommunicerats externt på grund av ”kommersiell konfidentialitet”. Men Swedwatch anser att företagen bör gå ut med den informationen så att intressenter ska kunna göra en bedömning om företagen har hanterat riskerna på ett bra sätt.

ANNONS

Rekommenderade artiklar

Ny massaktion mot tyska kolgruvor

Nästa vecka är det återigen dags för massaktionen Ende Gelände som samlar miljöaktivister från hela Europa som ska sätta de tyska kolgruvorna i blockad.

© 2021 Fria Tidningen