Få rapporter inlämnade till Arbetsförmedlingen | Fria Tidningen
  • 70 000 personer har inte lämnat in sin första aktivitetsrapport till Arbetsförmedlingen.
Fria Tidningen

Få rapporter inlämnade till Arbetsförmedlingen

Nästan hälften av de aktivitetsrapporter som skulle ha lämnats in till Arbetsförmedlingen i måndags har inte kommit in. Fredrik Petersson, på Salo, tror att den administrativa bördan kommer tvinga regeringen att ändra de nya reglerna.

I måndags var sista dagen för arbetssökande att lämna in sin första aktivitetsrapport till Arbetsförmedlingen om vilka jobb de har sökt den senaste månaden. Totalt fick myndigheten in 90 000 rapporter vilket innebär att 70 000 rapporter ännu inte har lämnats in. 10 000 hade fått fel datum om när rapporten skulle lämnas in men Arbetsförmedlingen tror också att flera kan ha fått avslag på sin ansökan om a-kassa.

– I början berörs endast de som har eller ansöker om a-kassa. De som har fått avslag på sin ansökan kan tro att det här då inte gäller dem. Men vi kan inte säga säkert vad det beror på. Vi måste prata med våra kunder för att ta reda det, säger Göran Åhman, Arbetsförmedlingen.

Han säger att de nu har skickat vidare uppgifterna om vilka som inte har lämnat in rapporterna till a-kassorna, som beslutar om sanktioner. Men i nuläget kommer ingen att förlora sin ersättning, enligt Göran Åhman.

– Första gången får man en varning, nästa gång förlorar man en dagsersättning och tredje gången fem dagars ersättning.

Kravet på aktivitetsrapporter infördes den första september i år och berör i ett första steg arbetssökande som har eller ansöker om a-kassa. Senare utvidgas det till att även gälla personer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Enligt Fredrik Petersson, på Sveriges anställningslösas landsorganisation, Salo, skulle fas 3-placerade omfattas av kravet redan i december. Men nu har det skjutits fram till februari.

– Jag tycker att det här är ett vansinnigt påhitt som inte skapar fler jobb för oss, säger han.

Han säger också att deras medlemmar känner en stor oro inför de nya kraven.

– Folk är väldigt oroliga, över vem som ska avgöra vad som är tillräckligt många jobb att söka, att de kan förlora sin ersättning och bli avstängda. Vi säger som vi ser det, att man ska söka de jobb man är behörig till.

Men i dagsläget manar han till lugn. Han tror nämligen att reglerna kommer ändras tillbaka.

– Jag tror att de kommer tvingas dra tillbaka det här. Det leder till en administrativ jätteapparat som drabbar både Arbetsförmedlingen och a-kassorna.

Rekommenderade artiklar

Ny massaktion mot tyska kolgruvor

Nästa vecka är det återigen dags för massaktionen Ende Gelände som samlar miljöaktivister från hela Europa som ska sätta de tyska kolgruvorna i blockad.

© 2020 Fria Tidningen