Ny kritik mot slutförvarsansökan | Fria Tidningen
Fria Tidningen

Ny kritik mot slutförvarsansökan

SKB får återigen kritik av Strålsäkerhetsmyndigheten för sin ansökan om att slutförvar. Den här gången rör det sig om bolagets miljökonsekvensbeskrivning.

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, riktar kritik mot Svensk Kärnbränslehanterings kompletteringar av sin ansökan om att bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle. Materialet som rör miljökonsekvensbeskrivningen (MKB:n) är svårtillgängligt och bara delar av kompletteringarna har gjorts, konstaterar myndigheten i ett yttrande till Mark- och miljödomstolen.

– Vi vill se en ny version som är lättare att ta till sig. Som står på egna ben istället för som nu med en rad referenser till det övriga materialet i de olika ansökningarna, säger Ansi Gerhardsson, vid SSM.

Saida Laârouchi-Engström, direktör på SKB, håller inte med om kritiken.

– Det är en formfråga om materialet ska infogas i MKB:n eller om man som vi har gjort, använder oss av referenser. Jag är MKB-expert och vår MKB följer praxis vad gäller struktur och innehåll. Den har granskats och fått godkänt av andra experter, säger hon.

Det var 2011 som SKB lämnade in sin ansökan om hur man vill slutförvara det svenska kärnbränslet. Det rör sig dels om planer på en inkapslingsanläggning i Oskarshamn och dels om ett slutförvar djupt i berget i Forsmark, i Östhammars kommun. Det är regeringen som slutligen ska fatta beslut om SKB:s ansökan om ett slutförvar. Än så länge prövas ansökan fortfarande av Strålsäkerhetsmyndigheten och Mark- och miljödomstolen.

Rekommenderade artiklar

© 2020 Fria Tidningen